حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- بررسی بحث‌های اخیر رسانه‌های استرالیا در ضمینه تعداد زیاد دانشجویان و مقایسه وضعیت استرالیا با دیگر کشورهای مهاجر پذیر/- آیا گرفتن ویزای دانشجویی تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزای ۱۹۰ دارد؟/-آیا افرادی که با قایق به استرالیا آمده و پرونده‌شان رد شده، می‌توانند برای ویزای همسری از داخل استرالیا اقدام کنند؟ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- بررسی بحث‌های اخیر رسانه‌های استرالیا در ضمینه تعداد زیاد دانشجویان و مقایسه وضعیت استرالیا با دیگر کشورهای مهاجر پذیر/- آیا گرفتن ویزای دانشجویی تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزای ۱۹۰ دارد؟/-آیا افرادی که با قایق به استرالیا آمده و پرونده‌شان رد شده، می‌توانند برای ویزای همسری از داخل استرالیا اقدام کنند؟ /-پاسخ به سوالات

15/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- بررسی بحث‌های اخیر رسانه‌های استرالیا در ضمینه تعداد زیاد دانشجویان و مقایسه وضعیت استرالیا با دیگر کشورهای مهاجر پذیر/- آیا گرفتن ویزای دانشجویی تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزای ۱۹۰ دارد؟/-آیا افرادی که با قایق به استرالیا آمده و پرونده‌شان رد شده، می‌توانند برای ویزای همسری از داخل استرالیا اقدام کنند؟ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- بررسی بحث‌های اخیر رسانه‌های استرالیا در ضمینه تعداد زیاد دانشجویان و مقایسه وضعیت استرالیا با دیگر کشورهای مهاجر پذیر

- آیا گرفتن ویزای دانشجویی تاثیر منفی در بررسی پرونده ویزای ۱۹۰ دارد؟

-آیا افرادی که با قایق به استرالیا آمده و پرونده‌شان رد شده، می‌توانند برای ویزای همسری از داخل استرالیا اقدام کنند؟ 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]