حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- بررسی نتایج رسمی آخرین راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه دسامبر/- آیا با زندگی در مناطق رجیونال میتوان برای افراد خانواده ویزای ۴۹۱ گرفت؟ /-آیا ۹ ماه پس از گرفتن ویزای سابکلاس ۸۵۱ میتوان برای سیتیزنی اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- بررسی نتایج رسمی آخرین راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه دسامبر/- آیا با زندگی در مناطق رجیونال میتوان برای افراد خانواده ویزای ۴۹۱ گرفت؟ /-آیا ۹ ماه پس از گرفتن ویزای سابکلاس ۸۵۱ میتوان برای سیتیزنی اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

21/01/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /- بررسی نتایج رسمی آخرین راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه دسامبر/- آیا با زندگی در مناطق رجیونال میتوان برای افراد خانواده ویزای ۴۹۱ گرفت؟ /-آیا ۹ ماه پس از گرفتن ویزای سابکلاس ۸۵۱ میتوان برای سیتیزنی اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- بررسی نتایج رسمی آخرین راند دعوتی ویزاهای مهارتی در ماه دسامبر

- آیا با زندگی در مناطق رجیونال میتوان برای افراد خانواده ویزای ۴۹۱ گرفت؟ 

-آیا ۹ ماه پس از گرفتن ویزای سابکلاس ۸۵۱ میتوان برای سیتیزنی اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]