حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: مخفی كردن اموال در هنگام طلاق

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: مخفی كردن اموال در هنگام طلاق

03/02/2024  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع برنامه: مخفی كردن اموال در هنگام طلاق


قوانین حقوقی استرالیا همراه با جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع برنامه: مخفی كردن اموال در هنگام طلاق

-راه های متداول مخفی کردن
-کوچك نشان دادن سياهه دارايی
-دادگاه خانواده
-تقسيم اموال

-وظيفه اعلام اموال

#رادیونشاط..ناهید امامی

سوالات: 

- همسر من بيزينس موفقی داشتند اما اخيرا بعد از جدايی اعلام كردند كه بيلان مالی بسيار پايينی دارند. آيا راه ارزيابی صحيح بيزينس و درآمد وجود دارد؟

- همسرم متاسفانه بخشی از دارایی‌ها را از استراليا خارج کردند. آیا امكان پيگيری در استراليا هست؟

- آيا كريپتو، بيت كوين و تتر هم شامل تقسيم اموال می‌شود؟ دادگاه در مورد نوسانات ارزش اموال چه می كند؟


- همسر من به اسم فرزندم حساب بانكی باز كردند و در آن پول می‌ريختند و من اطلاعی نداشتم. اين را اخيرا بعد از تنظيم قرارداد متوجه شدم. دقيقا بايد چه كنم؟

- آيا اينكه اعلام ورشكستگی همسر من ابزار اعمال فشار به من باشد چگونه بايد اقامه دعوا كنم؟