حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بسته شدن ویزای سرمایه گذاری ۵ ملیون دلاری/- بسته شدن کامل ویزای سابکلاس ۴۰۸ پندمیک/- بررسی آمار ماهیانه ویزاهای پناهندگی سابکلاس ۸۶۶-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بسته شدن ویزای سرمایه گذاری ۵ ملیون دلاری/- بسته شدن کامل ویزای سابکلاس ۴۰۸ پندمیک/- بررسی آمار ماهیانه ویزاهای پناهندگی سابکلاس ۸۶۶-پاسخ به سوالات

06/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بسته شدن ویزای سرمایه گذاری ۵ ملیون دلاری/- بسته شدن کامل ویزای سابکلاس ۴۰۸ پندمیک/- بررسی آمار ماهیانه ویزاهای پناهندگی سابکلاس ۸۶۶-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- بسته شدن ویزای سرمایه گذاری ۵ ملیون دلاری

- بسته شدن کامل ویزای سابکلاس ۴۰۸ پندمیک

- بررسی آمار ماهیانه ویزاهای پناهندگی سابکلاس ۸۶۶-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]