حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - اطلاعاتی در مورد تغییرات سن در ویزاهای فارغ التحصیلان سابکلاس ۴۸۵/-آیا بعد از ۹ ماه گذشت از ویزای دایم میتوان برای سیتیزنشیپ اقدام کرد؟/-توضیحاتی در مورد شرایط مختلفی اسپانسر کردن افراد فامیل و احتمال موفقیت این ویزاها/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - اطلاعاتی در مورد تغییرات سن در ویزاهای فارغ التحصیلان سابکلاس ۴۸۵/-آیا بعد از ۹ ماه گذشت از ویزای دایم میتوان برای سیتیزنشیپ اقدام کرد؟/-توضیحاتی در مورد شرایط مختلفی اسپانسر کردن افراد فامیل و احتمال موفقیت این ویزاها/-پاسخ به سوالات

11/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - اطلاعاتی در مورد تغییرات سن در ویزاهای فارغ التحصیلان سابکلاس ۴۸۵/-آیا بعد از ۹ ماه گذشت از ویزای دایم میتوان برای سیتیزنشیپ اقدام کرد؟/-توضیحاتی در مورد شرایط مختلفی اسپانسر کردن افراد فامیل و احتمال موفقیت این ویزاها/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- اطلاعاتی در مورد تغییرات سن در ویزاهای فارغ التحصیلان سابکلاس ۴۸۵

-آیا بعد از ۹ ماه گذشت از ویزای دایم میتوان برای سیتیزنشیپ اقدام کرد؟

-توضیحاتی در مورد شرایط مختلفی اسپانسر کردن افراد فامیل و احتمال موفقیت این ویزاها

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]