حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - تصویب قوانین جدید برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرماها از دارندگان ویزاهای موقت/-طولانی‌تر شدن مدت زمان بررسی ارزیابی مدارک رشته‌های فنی/-در صورت متفاوت بودن رزومه‌ی فرد در زمان اقدام برای ویزای دانشجویی و مهارتی چه اتفاقی ممکن هست بیفتد؟/-در صورت تماس اداره‌ی مهاجرت با کارفرما و عدم تایید کارفرما در مورد سوابق کاری فرد، آیا ویزای فرد مستقیما رد خواهد شد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - تصویب قوانین جدید برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرماها از دارندگان ویزاهای موقت/-طولانی‌تر شدن مدت زمان بررسی ارزیابی مدارک رشته‌های فنی/-در صورت متفاوت بودن رزومه‌ی فرد در زمان اقدام برای ویزای دانشجویی و مهارتی چه اتفاقی ممکن هست بیفتد؟/-در صورت تماس اداره‌ی مهاجرت با کارفرما و عدم تایید کارفرما در مورد سوابق کاری فرد، آیا ویزای فرد مستقیما رد خواهد شد؟/-پاسخ به سوالات

25/02/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - تصویب قوانین جدید برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرماها از دارندگان ویزاهای موقت/-طولانی‌تر شدن مدت زمان بررسی ارزیابی مدارک رشته‌های فنی/-در صورت متفاوت بودن رزومه‌ی فرد در زمان اقدام برای ویزای دانشجویی و مهارتی چه اتفاقی ممکن هست بیفتد؟/-در صورت تماس اداره‌ی مهاجرت با کارفرما و عدم تایید کارفرما در مورد سوابق کاری فرد، آیا ویزای فرد مستقیما رد خواهد شد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- تصویب قوانین جدید برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرماها از دارندگان ویزاهای موقت

-طولانی‌تر شدن مدت زمان بررسی ارزیابی مدارک رشته‌های فنی

-در صورت متفاوت بودن رزومه‌ی فرد در زمان اقدام برای ویزای دانشجویی و مهارتی چه اتفاقی ممکن هست بیفتد؟

-در صورت تماس اداره‌ی مهاجرت با کارفرما و عدم تایید کارفرما در مورد سوابق کاری فرد، آیا ویزای فرد مستقیما رد خواهد شد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]