ورزش

در قلمرو ورزش 264- بررسی رخدادهای ورزشی جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

در قلمرو ورزش 264- بررسی رخدادهای ورزشی جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

29/02/2024  در قلمرو ورزش 264- بررسی رخدادهای ورزشی جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا


در قلمرو ورزش 264

بررسی رخدادهای ورزشی جهان همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

- استقلال با موشک کروز ۴ صدر را پاکسازی کرد !
گام بزرگ آبی ها به سوی قهرمانی
- نساجی باخت ، بازیکنان در برف تنبیه شدند
- ساحلی بازان دوست داشتنی بر سکوی سوم جهان
تیمی که قهرمان مردم ایران است
- حوادث تمام نشدنی در فوتبال ایران؛این بار حمله به امیدهای تراکتور با قمه
- مقدماتی فوتبال المپیک ، زنان استرالیا در یک قدمی پاریس

#رادیونشاط..مهدی ستایش