کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ چه بیرحمانه زیبایی/ شاعر: محسن صفری، با صدای میلاد قزل ایاغ

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ چه بیرحمانه زیبایی/ شاعر: محسن صفری، با صدای میلاد قزل ایاغ

08/03/2024  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ چه بیرحمانه زیبایی/ شاعر: محسن صفری، با صدای میلاد قزل ایاغ


دکلمه های کوتاه و دلنشین

چه بیرحمانه زیبایی

شاعر: محسن صفری، با صدای میلاد قزل ایاغ