حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا دارنده ویزای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶ باید به مدت ۲ سال برای کارفرما کار کند؟/-توضیحاتی در مورد شرایط سنی فرزندان برای ویزاهای همسری و فرزند/-شرکتی که قصد اسپانسر شدن ویزاهای ۱۸۶ یا ۴۸۲ را دارد، چه شرایطی باید داشته باشد؟/-بررسی آخرین آمار ویزاهای سابکلاس ۸۵۱ /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا دارنده ویزای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶ باید به مدت ۲ سال برای کارفرما کار کند؟/-توضیحاتی در مورد شرایط سنی فرزندان برای ویزاهای همسری و فرزند/-شرکتی که قصد اسپانسر شدن ویزاهای ۱۸۶ یا ۴۸۲ را دارد، چه شرایطی باید داشته باشد؟/-بررسی آخرین آمار ویزاهای سابکلاس ۸۵۱ /-پاسخ به سوالات

17/03/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا دارنده ویزای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶ باید به مدت ۲ سال برای کارفرما کار کند؟/-توضیحاتی در مورد شرایط سنی فرزندان برای ویزاهای همسری و فرزند/-شرکتی که قصد اسپانسر شدن ویزاهای ۱۸۶ یا ۴۸۲ را دارد، چه شرایطی باید داشته باشد؟/-بررسی آخرین آمار ویزاهای سابکلاس ۸۵۱ /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- آیا دارنده ویزای اسپانسر کاری سابکلاس ۱۸۶ باید به مدت ۲ سال برای کارفرما کار کند؟

-توضیحاتی در مورد شرایط سنی فرزندان برای ویزاهای همسری و فرزند

-شرکتی که قصد اسپانسر شدن ویزاهای ۱۸۶ یا ۴۸۲ را دارد، چه شرایطی باید داشته باشد؟

-بررسی آخرین آمار ویزاهای سابکلاس ۸۵۱

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]