کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم .. سروده حسین منزوی با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم .. سروده حسین منزوی با صدای بهار افشار

23/03/2024  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم .. سروده حسین منزوی با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین
از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم 
نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم
سروده حسین منزوی با صدای بهار افشار