حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - توضیحات در ضمینه تغییرات اخیر در نحوه بررسی ویزاهای دانشجویی/-افزایش نمره زبان مورد نیاز برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی و دانشجویی/-آیا می‌توان ویزای توریستی را به ویزای دیگری پس از ورود به استرالیا تغییر داد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - توضیحات در ضمینه تغییرات اخیر در نحوه بررسی ویزاهای دانشجویی/-افزایش نمره زبان مورد نیاز برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی و دانشجویی/-آیا می‌توان ویزای توریستی را به ویزای دیگری پس از ورود به استرالیا تغییر داد؟/-پاسخ به سوالات

24/03/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - توضیحات در ضمینه تغییرات اخیر در نحوه بررسی ویزاهای دانشجویی/-افزایش نمره زبان مورد نیاز برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی و دانشجویی/-آیا می‌توان ویزای توریستی را به ویزای دیگری پس از ورود به استرالیا تغییر داد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- توضیحات در ضمینه تغییرات اخیر در نحوه بررسی ویزاهای دانشجویی

-افزایش نمره زبان مورد نیاز برای ویزاهای فارغ‌التحصیلی و دانشجویی

-آیا می‌توان ویزای توریستی را به ویزای دیگری پس از ورود به استرالیا تغییر داد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]