فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع :به ریش خود میخندد / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع :به ریش خود میخندد / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

30/03/2024  مثل آباد/ موضوع :به ریش خود میخندد / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع :به ریش خود میخندد 

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین