فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع :اگر برای هوس است همین یکی بس است / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع :اگر برای هوس است همین یکی بس است / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

03/04/2024  مثل آباد/ موضوع :اگر برای هوس است همین یکی بس است / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع :اگر برای هوس است همین یکی بس است 

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهرقسمت ازاین برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین