حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا در صورت تصویب لایحه اخیر، افرادی که در حال حاضر پرونده‌شان در حال بررسی هست هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟/-توضیحات کامل در مورد تمدید ویزاهای دایم/-بهتر شدن زمان بررسی ویزاهای مهارتی/-اولویت بندی جدید دانشگاه‌ها در ویزاهای دانشجویی/-اجازه صدور ویزای فرزندان بالای ۲۳ سالی که قبل از فوریه ۲۰۲۳ اقدام کرده بودند و به خاطر دستور وزیر ۸۰ پرونده‌شان به تاخیر افتاده بود/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا در صورت تصویب لایحه اخیر، افرادی که در حال حاضر پرونده‌شان در حال بررسی هست هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟/-توضیحات کامل در مورد تمدید ویزاهای دایم/-بهتر شدن زمان بررسی ویزاهای مهارتی/-اولویت بندی جدید دانشگاه‌ها در ویزاهای دانشجویی/-اجازه صدور ویزای فرزندان بالای ۲۳ سالی که قبل از فوریه ۲۰۲۳ اقدام کرده بودند و به خاطر دستور وزیر ۸۰ پرونده‌شان به تاخیر افتاده بود/-پاسخ به سوالات

15/04/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - آیا در صورت تصویب لایحه اخیر، افرادی که در حال حاضر پرونده‌شان در حال بررسی هست هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟/-توضیحات کامل در مورد تمدید ویزاهای دایم/-بهتر شدن زمان بررسی ویزاهای مهارتی/-اولویت بندی جدید دانشگاه‌ها در ویزاهای دانشجویی/-اجازه صدور ویزای فرزندان بالای ۲۳ سالی که قبل از فوریه ۲۰۲۳ اقدام کرده بودند و به خاطر دستور وزیر ۸۰ پرونده‌شان به تاخیر افتاده بود/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- آیا در صورت تصویب لایحه اخیر، افرادی که در حال حاضر پرونده‌شان در حال بررسی هست هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟

-توضیحات کامل در مورد تمدید ویزاهای دایم

-بهتر شدن زمان بررسی ویزاهای مهارتی

-اولویت بندی جدید دانشگاه‌ها در ویزاهای دانشجویی

-اجازه صدور ویزای فرزندان بالای ۲۳ سالی که قبل از فوریه ۲۰۲۳ اقدام کرده بودند و به خاطر دستور وزیر ۸۰ پرونده‌شان به تاخیر افتاده بود

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

لینک امضا پتیشن 

https://www.change.org/p/oppose-discriminatory-immigration-measures-against-iranian-citizens?recruiter=1312883779&recruited_by_id=5cbacd40-2868-11ee-8d20-4d108675f714&utm_source=share_petition&utm_campaign=petition_dashboard_share_modal&utm_medium=copylink

 -------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]