حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - تصمیم دادگاه عالی در مورد نحوه بررسی درخواست‌های وزیر یا مینیستریال اینترونشن/-تغییرات در ارزیابی رشته‌های فنی وت‌اسس/-توضیحاتی در مورد چگونگی بررسی میزان حقوق در ویزاهای اسپانسر کاری/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - تصمیم دادگاه عالی در مورد نحوه بررسی درخواست‌های وزیر یا مینیستریال اینترونشن/-تغییرات در ارزیابی رشته‌های فنی وت‌اسس/-توضیحاتی در مورد چگونگی بررسی میزان حقوق در ویزاهای اسپانسر کاری/-پاسخ به سوالات

22/04/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - تصمیم دادگاه عالی در مورد نحوه بررسی درخواست‌های وزیر یا مینیستریال اینترونشن/-تغییرات در ارزیابی رشته‌های فنی وت‌اسس/-توضیحاتی در مورد چگونگی بررسی میزان حقوق در ویزاهای اسپانسر کاری/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- تصمیم دادگاه عالی در مورد نحوه بررسی درخواست‌های وزیر یا مینیستریال اینترونشن

-تغییرات در ارزیابی رشته‌های فنی وت‌اسس

-توضیحاتی در مورد چگونگی بررسی میزان حقوق در ویزاهای اسپانسر کاری

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]