حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / -اعلام نتیجه دیوان عالی به نفع اداره مهاجرت در کیس ASF17/-اعلام نتیجه کمیته تحقیق سنا در رابطه با لایحه مورد بحث و احتمال تصویب این لایحه در جلسه بعدی سنا/-پذیرش مجدد تست زبان تافل توسط اداره مهاجرت/-افزایش ۲۱ درصدی نشان دادن میزان توان مالی جهت دریافت ویزاهای دانشجویی /-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / -اعلام نتیجه دیوان عالی به نفع اداره مهاجرت در کیس ASF17/-اعلام نتیجه کمیته تحقیق سنا در رابطه با لایحه مورد بحث و احتمال تصویب این لایحه در جلسه بعدی سنا/-پذیرش مجدد تست زبان تافل توسط اداره مهاجرت/-افزایش ۲۱ درصدی نشان دادن میزان توان مالی جهت دریافت ویزاهای دانشجویی /-پاسخ به سوالات

13/05/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / -اعلام نتیجه دیوان عالی به نفع اداره مهاجرت در کیس ASF17/-اعلام نتیجه کمیته تحقیق سنا در رابطه با لایحه مورد بحث و احتمال تصویب این لایحه در جلسه بعدی سنا/-پذیرش مجدد تست زبان تافل توسط اداره مهاجرت/-افزایش ۲۱ درصدی نشان دادن میزان توان مالی جهت دریافت ویزاهای دانشجویی /-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-اعلام نتیجه دیوان عالی به نفع اداره مهاجرت در کیس ASF17

-اعلام نتیجه کمیته تحقیق سنا در رابطه با لایحه مورد بحث و احتمال تصویب این لایحه در جلسه بعدی سنا

-پذیرش مجدد تست زبان تافل توسط اداره مهاجرت

افزایش ۲۱ درصدی نشان دادن میزان توان مالی جهت دریافت ویزاهای دانشجویی 

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]