فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع : به من چه به تو چه / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع : به من چه به تو چه / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

21/05/2024  مثل آباد/ موضوع : به من چه به تو چه / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد

موضوع : به من چه به تو چه

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهرقسمت ازاین برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین