حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بررسی موارد مهاجرتی اعلام شده در لایحه بودجه سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵/-احتمال محدود کردن تعداد ویزاهای دانشجویی برای هر موسسه و دانشگاه در استرالیا/-کم شدن میزان سابقه کار مورد نیاز برای ویزاهای اسپانسر کاری ۴۸۲ از اواخر امسال/-به تعویق افتادن رای گیری برای تصویب لایحه مورد بحث برای ایرانیان تا جلسه بعدی سنا در ۲۴ جون/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بررسی موارد مهاجرتی اعلام شده در لایحه بودجه سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵/-احتمال محدود کردن تعداد ویزاهای دانشجویی برای هر موسسه و دانشگاه در استرالیا/-کم شدن میزان سابقه کار مورد نیاز برای ویزاهای اسپانسر کاری ۴۸۲ از اواخر امسال/-به تعویق افتادن رای گیری برای تصویب لایحه مورد بحث برای ایرانیان تا جلسه بعدی سنا در ۲۴ جون/-پاسخ به سوالات

27/05/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بررسی موارد مهاجرتی اعلام شده در لایحه بودجه سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵/-احتمال محدود کردن تعداد ویزاهای دانشجویی برای هر موسسه و دانشگاه در استرالیا/-کم شدن میزان سابقه کار مورد نیاز برای ویزاهای اسپانسر کاری ۴۸۲ از اواخر امسال/-به تعویق افتادن رای گیری برای تصویب لایحه مورد بحث برای ایرانیان تا جلسه بعدی سنا در ۲۴ جون/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- بررسی موارد مهاجرتی اعلام شده در لایحه بودجه سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵

-احتمال محدود کردن تعداد ویزاهای دانشجویی برای هر موسسه و دانشگاه در استرالیا

-کم شدن میزان سابقه کار مورد نیاز برای ویزاهای اسپانسر کاری ۴۸۲ از اواخر امسال

-به تعویق افتادن رای گیری برای تصویب لایحه مورد بحث برای ایرانیان تا جلسه بعدی سنا در ۲۴ جون

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]