حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - افزایش مینیمم حقوق برای ویزاهای اسپانسر کاری به ۷۳۱۵۰ دلار از اول جولای/-حداکثر سن برای ویزاهای گراجویت فارغ التحصیلان دکتری و فوق لیسانس شاخه تحقیقاتی همان ۵۰ سال باقی خواهد ماند/-آیا کسی که ویزای ۳ ساله والدین سابکلاس ۶۰۰ دارد می‌تواند از داخل خاک استرالیا برای ویزاهای والدین دایمی اقدام کند؟/-آیا دارنده ویزای سابکلاس ۸۵۱ که پنج و نیم ماه بعد از گرفتن ویزا خارج از استرالیا بوده می‌تواند ۱۲ ماه بعد از گرفتن ویزا برای سیتیزنی اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - افزایش مینیمم حقوق برای ویزاهای اسپانسر کاری به ۷۳۱۵۰ دلار از اول جولای/-حداکثر سن برای ویزاهای گراجویت فارغ التحصیلان دکتری و فوق لیسانس شاخه تحقیقاتی همان ۵۰ سال باقی خواهد ماند/-آیا کسی که ویزای ۳ ساله والدین سابکلاس ۶۰۰ دارد می‌تواند از داخل خاک استرالیا برای ویزاهای والدین دایمی اقدام کند؟/-آیا دارنده ویزای سابکلاس ۸۵۱ که پنج و نیم ماه بعد از گرفتن ویزا خارج از استرالیا بوده می‌تواند ۱۲ ماه بعد از گرفتن ویزا برای سیتیزنی اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات

03/06/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - افزایش مینیمم حقوق برای ویزاهای اسپانسر کاری به ۷۳۱۵۰ دلار از اول جولای/-حداکثر سن برای ویزاهای گراجویت فارغ التحصیلان دکتری و فوق لیسانس شاخه تحقیقاتی همان ۵۰ سال باقی خواهد ماند/-آیا کسی که ویزای ۳ ساله والدین سابکلاس ۶۰۰ دارد می‌تواند از داخل خاک استرالیا برای ویزاهای والدین دایمی اقدام کند؟/-آیا دارنده ویزای سابکلاس ۸۵۱ که پنج و نیم ماه بعد از گرفتن ویزا خارج از استرالیا بوده می‌تواند ۱۲ ماه بعد از گرفتن ویزا برای سیتیزنی اقدام کند؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- افزایش مینیمم حقوق برای ویزاهای اسپانسر کاری به ۷۳۱۵۰ دلار از اول جولای

-حداکثر سن برای ویزاهای گراجویت فارغ التحصیلان دکتری و فوق لیسانس شاخه تحقیقاتی همان ۵۰ سال باقی خواهد ماند

-آیا کسی که ویزای ۳ ساله والدین سابکلاس ۶۰۰ دارد می‌تواند از داخل خاک استرالیا برای ویزاهای والدین دایمی اقدام کند؟

-آیا دارنده ویزای سابکلاس ۸۵۱ که پنج و نیم ماه بعد از گرفتن ویزا خارج از استرالیا بوده می‌تواند ۱۲ ماه بعد از گرفتن ویزا برای سیتیزنی اقدام کند؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]