کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه من ام .. غزلیات شمس با صدای بهار افشار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه من ام .. غزلیات شمس با صدای بهار افشار

08/06/2024  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه من ام .. غزلیات شمس با صدای بهار افشار


دکلمه های کوتاه و دلنشین

 غزلیات شمس با صدای بهار افشار

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه من ام
گوش بنه عربده را دست منه بر دهن‌ام

چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه
ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم

زآنک دل‌ام هر نفسی دَنگ خیال تو بوَد،
گر طربی در طرب ام گر حزَنی در حزَن ام

تلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم
با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش‌ذقن‌ام

اصل تویی! من چه کس ام؟ آینه‌ئی در کف تو
هر چه نمایی بشوَم آینه‌ی ممتحَن ام

تو به صفت سرو چمن من به صفت سایه‌یِ تو
چونک شدم سایه‌یِ گُل پهلویِ گُل خیمه زنم

بی‌تو اگر گل شکنم خار شود در کف من
ور همه خار م، ز تو من جمله گل و یاسمن ام

دم به دم از خون جگر ساغر خونابه کشم
هر نفسی کوزه‌یِ خود بر در ساقی شکنم

دست بَرَم هر نفسی سوی گریبان بُتی
تا بخراشد رخ من تا بدرَد پیرهن‌ام

لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من
شمع دل است او به جهان، من کی ام؟ او را لگن ام

دکلمه های کوتاه و دلنشین

توجه...علاقمندان می توانند دکلمه و یا اشعار خود را پس از ضبط همراه با موزیک جهت پخش از طریق ایمیل و یا کانال تلگرام به رادیو نشاط استرالیا ارسال نمایند.

ایمیل
[email protected]

 تلگرام

https://t.me/radioneshatau