حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - راند دعوتی جدید اداره مهاجرت در ۱۳ جون که بیشتر مربوط به رشته‌های زیر شاخه‌ی ساخت مسکن بود/-ممنوعیت جدید اقدام برای ویزاهای دانشجویی از داخل استرالیا برای دارندگان ویزاهای ویزیتوری و فارغ التحصیلی/-دستور العمل جدید شماره ۱۱۰ برای کنسلی و ردی ویزای افراد دارای سابقه کیفری/-توضیحاتی در مورد رد شدن اخیر تعداد زیادی از ویزاهای بیزنسی ۱۸۸/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - راند دعوتی جدید اداره مهاجرت در ۱۳ جون که بیشتر مربوط به رشته‌های زیر شاخه‌ی ساخت مسکن بود/-ممنوعیت جدید اقدام برای ویزاهای دانشجویی از داخل استرالیا برای دارندگان ویزاهای ویزیتوری و فارغ التحصیلی/-دستور العمل جدید شماره ۱۱۰ برای کنسلی و ردی ویزای افراد دارای سابقه کیفری/-توضیحاتی در مورد رد شدن اخیر تعداد زیادی از ویزاهای بیزنسی ۱۸۸/-پاسخ به سوالات

17/06/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - راند دعوتی جدید اداره مهاجرت در ۱۳ جون که بیشتر مربوط به رشته‌های زیر شاخه‌ی ساخت مسکن بود/-ممنوعیت جدید اقدام برای ویزاهای دانشجویی از داخل استرالیا برای دارندگان ویزاهای ویزیتوری و فارغ التحصیلی/-دستور العمل جدید شماره ۱۱۰ برای کنسلی و ردی ویزای افراد دارای سابقه کیفری/-توضیحاتی در مورد رد شدن اخیر تعداد زیادی از ویزاهای بیزنسی ۱۸۸/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- راند دعوتی جدید اداره مهاجرت در ۱۳ جون که بیشتر مربوط به رشته‌های زیر شاخه‌ی ساخت مسکن بود

-ممنوعیت جدید اقدام برای ویزاهای دانشجویی از داخل استرالیا برای دارندگان ویزاهای ویزیتوری و فارغ التحصیلی

-دستور العمل جدید شماره ۱۱۰ برای کنسلی و ردی ویزای افراد دارای سابقه کیفری

-توضیحاتی در مورد رد شدن اخیر تعداد زیادی از ویزاهای بیزنسی ۱۸۸

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]