حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - فرصت ۱۸۰ روزه برای پیدا کردن اسپانسر جدید از اول جولای برای دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری/-تصمیم جدی دولت جهت گذاشتن ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی/-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندی که نزدیک به ۲۳ سال دارد/-توضیحاتی برای افرادی که قصد درخواست ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا دارند/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - فرصت ۱۸۰ روزه برای پیدا کردن اسپانسر جدید از اول جولای برای دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری/-تصمیم جدی دولت جهت گذاشتن ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی/-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندی که نزدیک به ۲۳ سال دارد/-توضیحاتی برای افرادی که قصد درخواست ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا دارند/-پاسخ به سوالات

24/06/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - فرصت ۱۸۰ روزه برای پیدا کردن اسپانسر جدید از اول جولای برای دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری/-تصمیم جدی دولت جهت گذاشتن ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی/-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندی که نزدیک به ۲۳ سال دارد/-توضیحاتی برای افرادی که قصد درخواست ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا دارند/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

- فرصت ۱۸۰ روزه برای پیدا کردن اسپانسر جدید از اول جولای برای دارندگان ویزاهای موقت اسپانسر کاری

-تصمیم جدی دولت جهت گذاشتن ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی

-توضیحاتی در مورد اسپانسر کردن فرزندی که نزدیک به ۲۳ سال دارد

-توضیحاتی برای افرادی که قصد درخواست ویزاهای پناهندگی از داخل خاک استرالیا دارند

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]