حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بررسی تغییرات مهاجرتی اعمال شده از اول جولای/-افزایش هزینه حدود ۳ درصدی ویزاها (بجز دانشجویی) و سیتیزنشیپ/-بررسی نتایج راند اخیر ویزاهای مهارتی/-رد شدن تعداد محدودی از ویزاهای پناهندگی بدون مصاحبه/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بررسی تغییرات مهاجرتی اعمال شده از اول جولای/-افزایش هزینه حدود ۳ درصدی ویزاها (بجز دانشجویی) و سیتیزنشیپ/-بررسی نتایج راند اخیر ویزاهای مهارتی/-رد شدن تعداد محدودی از ویزاهای پناهندگی بدون مصاحبه/-پاسخ به سوالات

08/07/2024  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی / - بررسی تغییرات مهاجرتی اعمال شده از اول جولای/-افزایش هزینه حدود ۳ درصدی ویزاها (بجز دانشجویی) و سیتیزنشیپ/-بررسی نتایج راند اخیر ویزاهای مهارتی/-رد شدن تعداد محدودی از ویزاهای پناهندگی بدون مصاحبه/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

- بررسی تغییرات مهاجرتی اعمال شده از اول جولای

-افزایش هزینه حدود ۳ درصدی ویزاها (بجز دانشجویی) و سیتیزنشیپ

-بررسی نتایج راند اخیر ویزاهای مهارتی

-رد شدن تعداد محدودی از ویزاهای پناهندگی بدون مصاحبه

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط..ناهیدامامی

-------------------
ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]