اجتماعی

سفیر ایران در استرالیا : هیچگونه توافق نامه ای با دولت استرالیا در خصوص بازگرداندن پناهندگان امضا نمیشود

سفیر ایران در استرالیا : هیچگونه توافق نامه ای با دولت استرالیا در خصوص بازگرداندن پناهندگان امضا نمیشود

10/03/2016  سفیر ایران در استرالیا : هیچگونه توافق نامه ای با دولت استرالیا در خصوص بازگرداندن پناهندگان امضا نمیشود


.سفیر ایران ضمن تکذیب اخبار مربوط به بازگرداندن پناهندگان ایرانی در استرالیا گفت : هیچ قراردادی در خصوص بازگرداندن اجباری پناه جویان به ایران امضا نخواهد شد

در پی انعکاس اخبار حضور وزیر خارجه ایران طی روزهای آینده در استرالیا، شایعاتی در خصوص امضا قرارداد اخراج 9000 پناهنده ایرانی قوت گرفته است . از همین رو رادیو نشاط استرالیا طی تماس با بالاترین مرجع دولت ایران در استرالیا  آقای عبدالحسین وهاجی سفیر محترم ایران موضوع را پیگیری نمود.

سفیر ایران در پاسخ به سوال امضا توافق نامه با دولت استرالیا جهت بازگرداندن پناهندگان به ایران گفت:

ما همچنان بر نظرات قبلیمان مصمم هستیم و اعلام میکنیم که ، هر پناهجو در صورت تمایل به بازگشت باید با تصمیم خود به ایران بازگردد د و تحت هیچ شرایطی در فشار و اجبارنبایدبه این تصمیم رسیده باشد. و پس از آن در صورت انتخاب خود پناهنده به بازگشت به ایران باید در مرحله بعد احراز هویت شود تا مشخص گردد که این فرد حتما" از اتباع ایرانی باشد.

آقای وهاجی در ادامه گفتگو با رادیو نشاط استرالیا نگرانی خود را در خصوص شرایط بد نگهداری پناهندگان در اردوگاه های مانوس و نائرو  اعلام نمود.

ایشان در خصوص حضور دکتر ظریف در استرالیا اطمینان داد که در جلسات دو دولت ، مطمعنا" در زمینه های مختلف بویژه پناهجویان صحبتهای خواهد شد، اما به همه پناهجویان عزیز اطمینان می دهیم که هیچگونه توافق نامه ای در این خصوص به امضا نخواهد رسید . و تا زمانی که پناهجویان با میل وتصمیم قلبی خود مایل به برگشت به ایران نباشند  ، دولت ایران هیچگونه اقدامی را در این زمینه انجام نخواهد داد.

جهت شنیدن گفتگو کامل رادیو نشاط استرالیا با آقای عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا می توانید به فایل صوتی مراجعه نمائید.