اجتماعی

 پیام نوروزی نخست وزیراسترالیا مالکوم ترنبول(Malcolm Turnbull) بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی:

 پیام نوروزی نخست وزیراسترالیا مالکوم ترنبول(Malcolm Turnbull) بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی:

20/03/2016   پیام نوروزی نخست وزیراسترالیا مالکوم ترنبول(Malcolm Turnbull) بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی:


 پیام نوروزی نخست وزیراسترالیا مالکوم ترنبول(Malcolm Turnbull) بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی:

جمعه، 18 مارس 2016

   رادیو نشاط - پیام نخست وزیراسترالیا مالکوم ترنبول بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی 1395 به فارسی زبانان در استرالیا وجهان پیام نخست وزیراسترالیا مالکوم ترنبول نوروز همزمان با نخستین روز بهار در نیم کره شمالی، نوروز زمانیست برای جشن و شادی، تامل وتجدیدی دوباره. زمانی که با خانواده و دوستانتان جمع می شوید که با سال گذشته خداحافظی کنید، من نیز با آرزوهای شما برای آینده ای شاد و مرفه سهیم می شوم. آزادی برای ابراز خودمان و پذیرفتن تفاوتها ، استرالیا را یکی از موفقترین جوامع چند فرهنگی در دنیا نموده است. ملت ما به مانند یک پردۀ نقشدار نفیسی است واینکه هر یک از گروهها ی جامعه و فرهنگهای سنتی مان تار و پودی از آنرا بافته است یک جزء پاک نشدنی ازهویت ماست. در بطن موفقیت ما ، ارزشهایی است که در آن شریک هستیم ، امید ، احترام و اعتقاد به اینکه هر کس باید آزادی ابراز خود را داشته باشد.

سال نو خوبی را برای کارکنان و شنوندگان رادیو نشاط آرزو می کنم. نوروز مبارک

. Malcolm Turnbull نخست وزیر استرالیا مالکوم ترنبول