اجتماعی

پیام فرماندار و نماینده ملکه در ویکتوریا ، عالیجناب لیندا دِ سو(Linda Dessau) ​بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی 1395 به شهروندان و فارسی زبانان در ویکتوریا و استرالیا

پیام فرماندار و نماینده ملکه در ویکتوریا ، عالیجناب لیندا دِ سو(Linda Dessau) ​بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی 1395 به شهروندان و فارسی زبانان در ویکتوریا و استرالیا

20/03/2016  پیام فرماندار و نماینده ملکه در ویکتوریا ، عالیجناب لیندا دِ سو(Linda Dessau) ​بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی 1395 به شهروندان و فارسی زبانان در ویکتوریا و استرالیا


پیام فرماندار و نماینده ملکه در ویکتوریا ، عالیجناب لیندا دِ سو(Linda Dessau) ​بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی 1395 به شهروندان و فارسی زبانان در ویکتوریا و استرالیا

 

رادیو نشاط - پیام فرماندار و نماینده ملکه در ویکتوریا ، عالیجناب لیندا دِ سو(Linda Dessau
Governor of Victoria) بمناسبت آغاز سال نو خورشیدی 1395 به شهروندان و فارسی زبانان در استرالیا

پیامی به رادیو نشاط استرالیا ازسوی فرماندار ویکتوریا عالیجناب خانم لیندا دِ سو یکی از نقاطِ قدرت ویکتوریا، چند فرهنگی بودن آن است. در میان بسیاری از مواردِ د یگر، این مسئله کمک به ایجاد یک تقویم با وقایع مهم و هیجان انگیز نموده است. جشن گرفتن چنین وقایعی، تنها یکی از جنبه های مثبت جامعۀ متنوع و پر جنب و جوش ویکتوریا ست. بنابر این بسیار خوشوقتم که نوروز را به شنوندگان رادیو نشاط تبریک بگویم . این روز خاص در تقویم فارسی، شروع سال جدید را رقم می زند و این فرصت را به همگان می دهد تا در مورد آنچه که برایشان عزیز است و برای خود، خانواده و جامعۀ شان آرزو دارند مکث و تامل نمایند. آنچه که من برای هر گوشه و هر شخص در ویکتوریا آرزو دارم هماهنگی و شمول اجتماعی است که در شعار ایالت ما که "صلح و رفاه " است به بهترین وجهی خلاصه شده است. به نمایندگی از طرف مردم ویکتوریا ، نوروزی پر شعف ، صلح و رفاه و بهترینها را در سا لی که در پیش رویتان است برای شنوندگانتان آرزو می کنم.
فرماندار ویکتوریا عالیجناب لیندا دِ سو