فرهنگ وهنر

اکران فیلم « قلب اتمی» ساخته علی احمدزاده در شهرهای مختلف استرالیا و آمریکا از پنجشنبه هفته آینده ،۲۱ آپریل 2016/ گفتگو با آرمین میلادی مدیر موسسه دریچه سینما و جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

اکران فیلم « قلب اتمی» ساخته علی احمدزاده در شهرهای مختلف استرالیا و آمریکا  از پنجشنبه هفته آینده ،۲۱ آپریل 2016/ گفتگو با آرمین میلادی مدیر موسسه دریچه سینما و جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

26/01/1395  اکران فیلم « قلب اتمی» ساخته علی احمدزاده در شهرهای مختلف استرالیا و آمریکا از پنجشنبه هفته آینده ،۲۱ آپریل 2016/ گفتگو با آرمین میلادی مدیر موسسه دریچه سینما و جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا


اکران فیلم « قلب اتمی» ساخته علی احمدزاده در شهرهای مختلف استرالیا و آمریکا  از پنجشنبه هفته آینده ،۲۱ آپریل 2016/ گفتگو با آرمین میلادی مدیر موسسه دریچه سینما و جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا