اجتماعی

اطمینان دارم اجداد پیتر دوتون هم بی سواد و کم اطلاع بودند. گفتگو مهشید باب زرتابی با پروفسور برنارد نویل Bernard Neville نویسنده،روانشناس و استاد دانشگاه در مورد سخنان اخیر وزیر مهاجرت استرالیا

اطمینان دارم اجداد پیتر دوتون هم بی سواد و کم اطلاع بودند. گفتگو مهشید باب زرتابی با پروفسور برنارد نویل Bernard Neville نویسنده،روانشناس و استاد دانشگاه در مورد سخنان اخیر وزیر مهاجرت استرالیا

01/03/1395  اطمینان دارم اجداد پیتر دوتون هم بی سواد و کم اطلاع بودند. گفتگو مهشید باب زرتابی با پروفسور برنارد نویل Bernard Neville نویسنده،روانشناس و استاد دانشگاه در مورد سخنان اخیر وزیر مهاجرت استرالیا


اطمینان دارم اجداد پیتر دوتون هم بی سواد و کم اطلاع بودند. گفتگو مهشید باب زرتابی با پروفسور برنارد نویل  Bernard Nevilleنویسنده،روانشناس و استاد دانشگاه در مورد سخنان اخیر وزیر مهاجرت استرالیا 

 

هفته گدشته پیتر دوتون وزیر مهاجرت استرالیا در سخنانی پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را در استرالیا  'بی سواد و بدون مهارت های ابتدایی' دانست و گفت که این مهاجران غیرقانونی و پناهجویان عاملی برای از بین رفتن شبکه امنیت اجتماعی و تهدید شغل در استرالیا هستند.

صحبتهای جنجالی دالتون در محافل سیاسی و اجتماعی واکنشهای را بهمراه داشت . لذا رادیو نشاط استرالیا نیز با تما س با پروفسور برنارد نویل BERNARD NEVILLE نویسنده ، روانشناس و استاد دانشگاه ، نظرات ایشان را در

مورد سخنان اخیر وزیر مهاجرت استرالیا جویا شد.

استاد دانشگاه استرالیا در بخشی از سخنانش گفت :

به نظر من این درست نیست که پناهجویان بیسواد و یا کم اطلاع هستند . حتی اگر هم باشند اصلا" مهم نیست.

شما  استرالیا رو به عنوان یک کشور در نظر بگیرید ، اروپای ها از حدود سال 1790 به استرالیا  آمده و عموما" همه بی سواد و کم اطلاع بودند و در این مدت استرالیا میزبان  این جور افراد که از کشورهای اولیه خود بدلیل اینکه تحت فشاربودند  و یا بدلیل گرسنگی اقدام به مهاجرت نموده و بدنبال پیدا کردن یک زندگی ازاد و ساختن زندگی بهتربرای فرزندانشان بودند .

از جمله اجداد خود من که به استرالیا آمدند و همه اونها هم در ساختن این کشور نقش داشتند من مطمئن هستم که برخی از اجداد پیتر دوتون هم بی سواد و کم اطلاع بودند که به استرالیا  آمدند وحتما" هم نقش داشتند برای ساختن استرالیا.

در فایل صوتی این گفتگو که توسط مهشید باب زرتابی و رضا سمامی آماده شده به نظرات پرفسور برنارد در خصوص تاریخ و اهمیت حضور مهاجران در استرالیا توجه فرمائید.