علمی ، فن آوری

گفتگو با دکتر «عباس مهاجرانی»، محقق ایرانی در دانشگاه استرالیا که موفق به ساخت آجرهایی از جنس ته سیگار شد

گفتگو با دکتر «عباس مهاجرانی»، محقق ایرانی در دانشگاه استرالیا  که موفق به ساخت آجرهایی از جنس ته سیگار شد

06/06/2016  گفتگو با دکتر «عباس مهاجرانی»، محقق ایرانی در دانشگاه استرالیا که موفق به ساخت آجرهایی از جنس ته سیگار شد


گفتگو با دکتر «عباس مهاجرانی»، محقق ایرانی در دانشگاه استرالیا که موفق به ساخت آجرهایی از جنس ته سیگار شد

دکتر «عباس مهاجرانی»، محقق ایرانی دانشگاه استرالیا موفق به ساخت آجرهایی از جنس ته سیگار شده که نه تنها از هزینه تولید کمتری برخوردار است بلکه مصرف انرژی را نیز کاهش می دهد.

ته سیگارها در صورت ترکیب با محصولات گیاهی به سادگی می توانند فلزات سنگینی را تولید کنند که عامل مهمی برای آلودگی خاک و آب محسوب می شوند. در این مطالعه ، دکتر مهاجرانی و همکارانش از دانشگاه RMIT با استفاده از ته سیگارها موفق به ساخت آجری شدند که علاوه بر کاهش هزینه حرارت یا سرمایش منازل، از هزینه تولید کمتری نیز برخوردار است.

دکتر مهاجرانی معتقد است با استفاده از این روش می توان به نجات محیط زیست پرداخته  و در کاهش آلودگی هوا نیز نقش مهمی را ایفا کرد زیرا همیشه نگرانی های بسیاری در رابطه با ته سیگارها و ترکیب آنها با سایر مواد در طبیعت وجود داشته اما با ترکیب ته سیگارها با آجرها علاوه بر حل این مشکل می توان به کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی ها نیز پرداخت.