فرهنگ وهنر

اکران فیلمهای بادیگارد و پنجاه کیلو آلبالو در استرالیا/گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما

اکران فیلمهای بادیگارد و پنجاه کیلو آلبالو در استرالیا/گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما

03/04/1395  اکران فیلمهای بادیگارد و پنجاه کیلو آلبالو در استرالیا/گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما


اکران فیلمهای بادیگارد و پنجاه کیلو آلبالو در استرالیا/گفتگو با آرمین میلادی مدیر شرکت دریچه سینما

رادیو نشاط- رضا سمامی