کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ دوستی ...شعری زیبا از فریدون مشیری با صدای محمد حسینی تهرانی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ دوستی ...شعری زیبا از فریدون مشیری با صدای محمد حسینی تهرانی

16/09/1395  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ دوستی ...شعری زیبا از فریدون مشیری با صدای محمد حسینی تهرانی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ دوستی ...شعری زیبا از فریدون مشیری با صدای محمد حسینی تهرانی