کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی

12/10/1395  دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/پیامی در راه ..شعری از سهراب سپهری با صدای محمد حسینی تهرانی