کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی

10/11/1395  دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/کوچه ..شعری از فریدون مشیری با صدای رضا سمامی