فرهنگ وهنر

گفتگو با مهدی گنجی ، کسب عنوان بهترین کارگردان در فیلم مستند من میخوام شاه بشم در جشنواره فیلم فجر

گفتگو با مهدی گنجی ، کسب عنوان بهترین کارگردان در فیلم مستند من میخوام شاه بشم در جشنواره فیلم فجر

27/05/1394  گفتگو با مهدی گنجی ، کسب عنوان بهترین کارگردان در فیلم مستند من میخوام شاه بشم در جشنواره فیلم فجر