فرهنگ وهنر

گفتگو با مرجان لطفعلی ، کارگردان و بازیگر تئاتر"موقعیتِ ناخوشایند بودن"...شانزدهمین کار صحنه ای گروه آیلا در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

گفتگو با مرجان لطفعلی ، کارگردان و بازیگر تئاتر"موقعیتِ ناخوشایند بودن"...شانزدهمین کار صحنه ای گروه آیلا در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی

19/11/1395  گفتگو با مرجان لطفعلی ، کارگردان و بازیگر تئاتر"موقعیتِ ناخوشایند بودن"...شانزدهمین کار صحنه ای گروه آیلا در استرالیا / رادیو نشاط - رضا سمامی


گفتگو با مرجان لطفعلی ، کارگردان و بازیگر تئاتر"موقعیتِ ناخوشایند بودن"...شانزدهمین کار صحنه ای گروه آیلا در استرالیا 

رادیو نشاط - رضا سمامی

کارگردانان: مهران مرتضایی، مرجان لطفعلی
نویسنده:کیان فرزام
ترجمه: شایان عسکری
بازیگران: آیدا فربود، مهدی یوسفی، حامد جانعلی، مرجان لطفعلی
مدیر روابط عمومی: شاهین رشیدی
مدیر پروژه: شایان عسکری
طراح صحنه: حامد جانعلی
نور و صدا: مهران مرتضایی
گریم: شیما محمودیان
مدیر صحنه: شایان عسکری
دستیار صحنه: سولماز علینژاد