کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/چرا تو عاشقم کردی ..شعری از بهزاد با صدای آوای دل

دکلمه های کوتاه و دلنشین/چرا تو عاشقم کردی ..شعری از بهزاد با صدای آوای دل

24/11/1395  دکلمه های کوتاه و دلنشین/چرا تو عاشقم کردی ..شعری از بهزاد با صدای آوای دل


دکلمه های کوتاه و دلنشین/چرا تو عاشقم کردی ..شعری از بهزاد با صدای آوای دل