کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای رویا ملکوتی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای  رویا ملکوتی

15/03/2017  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای رویا ملکوتی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای رویا ملکوتی