کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای رویا ملکوتی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای  رویا ملکوتی

25/12/1395  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای رویا ملکوتی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ با تو‌ ای نوروز ...شعری از فرهمند مقبلین با صدای رویا ملکوتی