فرهنگ وهنر

گفتگو با آرمین میلادی مدیر برگزاری پنجمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

گفتگو با آرمین میلادی مدیر برگزاری پنجمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

21/07/1394  گفتگو با آرمین میلادی مدیر برگزاری پنجمین جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا