فرهنگ وهنر

گفتگو با،عوامل فیلم "سفر سیاه"/"بابک دادرسان"مدیر صدابرداری /"مهدی آگاهى فرد"مدیر نورپردازی و فیلمبردار/"آرش بابا نیا"بازیگر

گفتگو با،عوامل فیلم "سفر سیاه"/"بابک دادرسان"مدیر صدابرداری /"مهدی آگاهى فرد"مدیر نورپردازی و فیلمبردار/"آرش بابا نیا"بازیگر

06/04/1396  گفتگو با،عوامل فیلم "سفر سیاه"/"بابک دادرسان"مدیر صدابرداری /"مهدی آگاهى فرد"مدیر نورپردازی و فیلمبردار/"آرش بابا نیا"بازیگر


گفتگو با ، عوامل فیلم " سفر سیاه "...داستان واقعی یک پناهنده به استرالیا 

"بابک دادرسان"مدیر صدابرداری

"مهدی آگاهى فرد"مدیر نورپردازی و فیلمبردار

"آرش بابا نیا"بازیگر

رادیو نشاط استرالیا...رضا سمامی

.......................................

 آنونس فیلم سینمایی سفر سیاه ، داستان واقعی یک پناهنده به استرالیا..رودی آدرس کلیک کنید

https://www.youtube.com/watch?v=zpsieMotibQ