فرهنگ وهنر

"مولانا" زندگی یکی از موفق ترین تجار استرالیایی را متحول کرد.

"مولانا" زندگی یکی از موفق ترین تجار استرالیایی را متحول کرد.

10/05/1396  "مولانا" زندگی یکی از موفق ترین تجار استرالیایی را متحول کرد.


"مولانا" زندگی یکی از موفق ترین تجار استرالیایی را متحول کرد. او سالهاست که عجیب ترین شغل را در استرالیا دارد.وی به انسان ها کمک میکند که در آرامش به سرزمین مرگ سفر کنند.

گفتگو با "فرشید اخلاقی" فیلمساز در مورد آخرين فیلمش

رادیو نشاط ...رضا سمامی

لینک حمایت از این فیلم

https://www.indiegogo.com/projects/from-music-into-silence-documentary-movie#/comments