کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آخرین وداع با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آخرین وداع با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني

10/05/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آخرین وداع با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ آخرین وداع... با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني