کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نامه ای به پدرم...با صدای فرهاد هاشمی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نامه ای به پدرم...با صدای فرهاد هاشمی

24/05/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نامه ای به پدرم...با صدای فرهاد هاشمی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ نامه ای به پدرم...با صدای فرهاد هاشمی