کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ خوب می دانم که سالهاست مرده ام... با صدای حسین پناهی...شاعر حسین پناهی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ خوب می دانم که سالهاست مرده ام... با صدای حسین پناهی...شاعر حسین پناهی

25/05/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ خوب می دانم که سالهاست مرده ام... با صدای حسین پناهی...شاعر حسین پناهی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ خوب می دانم که سالهاست مرده ام... با صدای حسین پناهی...شاعر حسین پناهی