کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار

28/05/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حیدر بابا ... با صدای "آرزو عافیت" به زبان آذری...شاعر شهریار