کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قصه سه تار...با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قصه سه تار...با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني

01/06/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قصه سه تار...با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ قصه سه تار...با صدای افشین سلیمانی...شاعر افشين سليماني