کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی‬‎...با صدای بهار قهرمانی...غزلیات سعدی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی‬‎...با صدای بهار قهرمانی...غزلیات سعدی

02/06/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی‬‎...با صدای بهار قهرمانی...غزلیات سعدی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی‬‎...با صدای بهار قهرمانی...غزلیات سعدی