کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بگو بابا مهاجر چیست؟‬‎...با صدای ایمان رشیدی/سروده ای از شاعر و داستان نویس نامدار افغان : رزاق فانی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بگو بابا مهاجر چیست؟‬‎...با صدای ایمان رشیدی/سروده ای از شاعر و داستان نویس نامدار افغان : رزاق فانی

10/06/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بگو بابا مهاجر چیست؟‬‎...با صدای ایمان رشیدی/سروده ای از شاعر و داستان نویس نامدار افغان : رزاق فانی


دکلمه های کوتاه و دلنشین

بگو بابا مهاجر چیست؟

 نام است؟ یا دشنام است؟

با صدای ایمان رشیدی

سروده ای از شاعر و داستان نویس نامدار افغان : رزاق فانی

تنطیم : علی یاسر