کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای شب از رویای تو رنگین شده‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..فروغ فرخزاد

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای شب از رویای تو رنگین شده‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..فروغ فرخزاد

22/06/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای شب از رویای تو رنگین شده‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..فروغ فرخزاد


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ ای شب از رویای تو رنگین شده‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..فروغ فرخزاد