کتاب گویا (صوتی)-دکلمه

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حتی اگر غزل به دلم پشت کرده است‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..سیامک بهرامپرور

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حتی اگر غزل به دلم پشت کرده است‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..سیامک بهرامپرور

29/06/1396  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حتی اگر غزل به دلم پشت کرده است‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..سیامک بهرامپرور


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ حتی اگر غزل به دلم پشت کرده است‬‎...با صدای بهار قهرمانی/شعر از..سیامک بهرامپرور