فرهنگ وهنر

گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا به مناسبت شروع هفتمین جشنواره از 26 اکتبر2017 در استرالیا

گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا به مناسبت شروع هفتمین جشنواره از 26 اکتبر2017 در استرالیا

24/07/1396  گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا به مناسبت شروع هفتمین جشنواره از 26 اکتبر2017 در استرالیا


گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا به مناسبت شروع هفتمین جشنواره از 26 اکتبر2017 در استرالیا

جهت کسب اطلاعات روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.iffa.net.au/